torsdag 2 juli 2009

Slå på loggning av crontab i Ubuntu

Crontab är en liten smidig programvara där du kan göra schemalagda körningar av program eller script. Det finns för de flesta Unix-varianter, inklusive Ubuntu och Mac OS X.

Ibland skulle man behöva läsa loggen för cron för att se vad som har hänt så att allting verkligen har körts som det ska. I Ubuntu är detta avstängt som standard, men det är ganska enkelt att sätta igång.

1. Skapa logg-filen med touch /var/log/cron.log
2. Redigera syslog.conf exempelvis med vim /etc/syslog.conf och tag bort brädgården (#) framför raden som börjar med cron.
3. Kör /etc/init.d/syklogd restart
4. Kör /etc/init.d/cron restart

Nu kan du se vad som händer genom att kika i filen /var/log/cron.log


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar