tisdag 14 augusti 2007

Konvertera text från ISO-8859-1 till UTF-8 i Ruby

Det händer ibland att en webbapplikation arbetar med extern information som kommer i en annan teckenkodning. Jag brukar så långt som möjligt använda mig av UTF-8. När den externa informationen kommer i ett annat format är det enklast att konvertera den till UTF-8 så kvickt som möjligt. Ruby gör det enkelt, men det tog en stund innan jag hittade informationen så jag publicerar den här mest som en referens för eget bruk. require 'iconv' c = Iconv.new('UTF-8', 'ISO-8859-1') string_in_utf = c.iconv(string_in_iso) Om man inte konverterar texten till utf-8 kan man råka ut för problem med bland annat å ä och ö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar