måndag 17 december 2007

SQLite är nu standard för Rails-applikationer

Jag har själv kört databasen SQLite istället för MySQL i några av mina senaste applikationer. Du får hela databasen i en fil som du enkelt kan flytta med dig. Jag gjorde exempelvis en liten applikation åt ett lokalt företag som håller reda på vilka kompetensområden de anställda i företaget är duktiga på. I den applikationen använde jag SQLite för att det var smidigt när användaren skulle säkerhetskopiera informationen och skicka över databasen till andra användare. Jag har dock inte testat SQLite i produktionsmiljö där många användare jobbar, jag antar att det mest är till för utveckling. Någon som har provat SQLite i lite större sammanhang med hög belastning på databasen? via Grinding Rails

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar